Đây là link download win10 mình tổng hợp trên mạng, đã test đảm bảo tốc độ cao và an toàn, mấy link này bạn click vào google drive sẽ tải rất nhanh

1)File Name: Windows_10_Pro_x86.iso
MD5: C120DDBD – D9D4571E – B3E8EEAE – 01148BB7
Languages: English

2)File Name: Windows_10_Pro_x64.iso
MD5: 2215C56C – F85510A5 – A5FDB612 – 6680C825
Languages: English

3)File Name: Windows_10_Home_x86.iso
MD5: 87C78B78 – BE658E72 – E749F32D – 25CAFAC5
Languages: English

4) File Name: Windows_10_Home_x64.iso
MD5: EEEB41ED – 6CC04C8F – FE8307AA – DD7A7AD6
Languages: English

 

NẾU CHƯA ĐƯỢC, THỬ TIẾP PHẦN NÀY

Windows 10 (Multiple Editions) (x86) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015
File Name: en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.is o
Languages: English
SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu

Windows 10 (Multiple Editions) (x64) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015​
File Name: en_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6846432.is o
Languages: English
SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu
Windows 10 N (Multiple Editions) (x86) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015​
File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_x86_dvd_6846435. iso
Languages: English
SHA1: 2E3519C0323FC92CA5B6BA5758E9E3AF868621B0
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu
Windows 10 N (Multiple Editions) (x64) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015​
File Name: en_windows_10_n_multiple_editions_x64_dvd_6846434. iso
Languages: English
SHA1: A038780A94EE490F288530A24464AE54C604A292
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu
Windows 10 Enterprise (x86) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015​
File Name: en_windows_10_enterprise_x86_dvd_6851156.iso
Languages: English
SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu
Windows 10 Enterprise (x64) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015​
File Name: en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso
Languages: English
SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu
Windows 10 Enterprise N (x86) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015​
File Name: en_windows_10_enterprise_n_x86_dvd_6852543.iso
Languages: English
SHA1: FE0A660193624DE7159DD97DC0D3E081C2666DF3
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu
Windows 10 Enterprise N (x64) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015​
File Name: en_windows_10_enterprise_n_x64_dvd_6852541.iso
Languages: English
SHA1: 804625011BA1E6768F68E9996FB0B5034F3052F4
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu
Windows 10 Education (x86) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015​
File Name: en_windows_10_education_x86_dvd_6848121.iso
Languages: English
SHA1: BB26243771F911C26D0FB9BE3171D3F1C74615A3
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu
Windows 10 Education (x64) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015​
File Name: en_windows_10_education_x64_dvd_6848120.iso
Languages: English
SHA1: 02D3174B7853AA3465828B0AE1D3D6A0C22AFD57
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu
Windows 10 Education N (x86) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015​
File Name: en_windows_10_education_n_x86_dvd_6847243.iso
Languages: English
SHA1: 841CC023EBCD5FC3B32560939AC655F710438175
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu
Windows 10 Education N (x64) – DVD (English)
ISO | English | Release Date: 7/29/2015​
File Name: en_windows_10_education_n_x64_dvd_6847236.iso
Languages: English
SHA1: 3B008F41505B3DE7188F7577EE81D95F57E0D04B
Link download: Fshare | Tenlua | Upfile | Google Drive | Inclouddrive | Megashare | Baidu
Từ Tool Dowload chính thức của Micosoft
Tool Download: 32-bit Version | 64-bit version hoặc 32-bit Version | 64-bit version

 

Nếu muốn nhanh chóng hơn, bạn có thể đem tới chúng tôi để được giúp đỡ. Chi phí cài đặt cho toàn bộ là 100.000vnđ

cai-dat-window-10