Hướng dẫn vào facebook chỉ trong 1 nốt nhạc.

Đổi DNS:

– Đây là cách phổ biến nhất, thường thì đổi DNS của google, hàng trên là 8.8.8.8, hàng dưới là 8.8.4.4. Nếu khi thử cách nào không được. Bạn hãy làm theo cách dưới đây với chưa đầy 5 giây:

Dùng trình duyệt Chrome.

Vào đường link này: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=vi

Screenshot 2016-05-15 18.31.24

Ở ô tìm kiếm bạn gõ “ultra surf” rồi Enter

Screenshot 2016-05-15 18.40.34

Nhấn THÊM VÀO CHROME,

Screenshot 2016-05-15 18.43.58

Nhấn Add extension

Screenshot 2016-05-15 18.44.10

Bây giờ thì vào facebook bình thường rồi nhé, muốn không dùng thì tắt đi như hình trên.