LaptopXanh giao nhận máy miễn phí khu vực Vinhomes Central Park

Để đáp ứng tiện lợi cho 1 lượng khách hàng khá lớn của LaptopXanh tại khu vực này. Từ ngày 01/01/2020 LaptopXanh sẽ miễn phí giao nhận máy khu vực Vinhomes Central Park.

Khách hàng có các yêu cầu dịch vụ sau:

  • Vệ sinh laptop, PC
  • Sữa chữa laptop, PC, yêu cầu kiểm tra máy
  • Yêu cầu thay thế linh kiện
  • Cài win, phần mềm…v.v

LaptopXanh sẽ tiến hành nhận máy và giao máy tận nơi cho các khách hàng không có thời gian sắp xếp đến cửa hàng.

Vui lòng liên hệ Hotline để được tư vấn 0947.011290 (a Trung)