Sửa bản lề laptop Acer đồng nát, không thể tin được!

Sửa bản lề laptop Acer đồng nát, không thể tin được!

Máy acer bị gãy bản lề, sau khi được sửa chữa rất chắp vá, anh X quyết định tìm 1 nơi có thể phục hồi lại laptop kĩ niệm của mình. Laptop bể vỏ được sữa bằng cách đục lỗ xâu dây đồng để cố định rất xộc xệch Mặc dù đã xâu dây...