Bảng giá thay bàn phím laptop Toshiba

Bảng giá thay bàn phím laptop Toshiba, phím chính hãng BH 12 tháng, thay ngay lấy liền. Bảng giá có thể thay đổi vì giá cập nhật liên tục, khách hàng nên gọi trước để đảm bảo.

Phím tại Laptop hàng chuẩn, bấm nảy, êm tay.

 

STT Giá
1 Toshiba U900w W35DT W35t W30t 590,000
2 KEYBOARD Toshiba CHROMEBOOK C35 590,000
3 KEYBOARD Toshiba Portege R700 R705 R830,R835 410,000
4 KEYBOARD Toshiba Satellite P870 P870D P875 P875D MÀU TRẮNG 380,000
7 ToshibaA10,A15,A20,A25,A30,A40,A45,A50,A55,A70,A75,A80,A100,A105,Toshiba M10,M15,M30,M35,M40,M45,M50,M55,P20,P25,P30,Satillite1400,Toshiba 1900,2400,S205,S1130,Tecra A1,A2,A3,A4,A5,M1,M2,M2V,M3,Toshiba M4,S2,S3,Osmio E10,E15,F15,G10,G15 325,000
8 Toshiba A205,A200,M200,A300,A305,L300,M300 (trắng) 335,000
9 Toshiba A660, A665 365,000
10 Toshiba A660, A665 (có đèn) 550,000
11 Toshiba E300 (CÓ ĐÈN) 640,000
12 Toshiba L40 L45 Series, ASUS A7 370,000
13 Toshiba L40-B-L40D B L40T-B L40DT-B 430,000
14 Toshiba L40-B-L40D B L40T-B L40DT-B (CÓ ĐÈN) 590,000
15 Toshiba L645, L640 ,C640,C645,C600,L635 ,745 Đen 275,000
16 Toshiba L645, L640 ,C640,C645,C600,L635,745 trắng 520,000
17 Toshiba L840 ,C840,C800 ,L40-AĐen 298,000
18 Toshiba L840 ,C840,C800,L40-A Đen (CÓ ĐÈN) 490,000
19 Toshiba L840 ,C840,C800,L40-A MÀU TRẮNG 380,000
20 Toshiba M65, M60 390,000
21 Toshiba MINI NB100 NB 100 NB105 350,000
22 Toshiba NB 200, NB205 ,NB305 BẠC 330,000
23 Toshiba NB 200, NB205,NB505 ,T110, T115,NB520,NB525 MÀU ĐEN 420,000
24 Toshiba Portege R500 R501,R600 530,000
25 Toshiba Portege Z30(CÓ ĐÈN) 690,000
26 TOSHIBA Portege Z930-S9312 Z935-P300 570,000
27 Toshiba Satellite C40-B C40D-B C40-C40-B201e B206e 370,000
28 Toshiba Satellite C50B,C55B,C55B MÀU ĐEN 350,000
29 Toshiba Satellite L10 L15 L20 L25 L30 L100 360,000
30 Toshiba Satellite L50-B-L50D B L55-B-L55D 360,000
31 Toshiba Satellite L50-B-L50D B L55-B-L55DMÀU TRẮNG 490,000
32 Toshiba Satellite L655, L650, L 670 ,L675,L755 (màu đen) 283,000
33 Toshiba Satellite L655, L650, L 670 ,L675,L755 (màu trắng) 470,000
34 Toshiba Satellite M600 M640 M645 M650 P700,P745 370,000
35 Toshiba Satellite M600 M640 M645 M650 P700,P745(có đèn) 550,000
36 TOSHIBA Satellite NB10T-A NB15 NB15-A NB15T-A 490,000
37 Toshiba Satellite P200 P205 P300 P305 P305D P300, P305, P305D, L350, L355 L350 L355D Toshiba Qosimio G50, Qosimio X300, Qosimio X305 P505 P500 L505 L505D L550 L555 L555D A500 A505 A505D (MÀU BẠC) 375,000
38 Toshiba Satellite P200 P205 P300 P305 P305D P300, P305, P305D, L350, L355 L350 L355D Toshiba Qosimio G50, Qosimio X300, Qosimio X305 P505 P500 L505 L505D L550 L555 L555D A500 A505 A505D (MÀU ĐEN) 295,000
39 Toshiba Satellite P55,P50 (có đèn) 570,000
40 TOSHIBA SATELLITE P755 P770 P775 P750 410,000
41 Toshiba Satellite P870 P870D P875 P875D MÀU ĐEN 380,000
42 Toshiba Satellite Pro T230 T230D T235 màu bạc 460,000
43 Toshiba satellite R800,R845 420,000
44 Toshiba Satellite U200 U205,Portege M200,M400,R100 440,000
45 Toshiba Satellite U300 U305 MÀU BẠC 480,000
46 Toshiba Satellite U300 U305 Portege M750 M700 M780 MÀU ĐEN 480,000
47 Toshiba Satellite U40 ,U40t 450,000
48 Toshiba Satellite Z830, Z835,U900 ,U920T ,U840 ,U800 ,U845 450,000
49 Toshiba Satellite Z830, Z835,U900 ,U920T ,U840 ,U800 ,U845(CÓ ĐÈN) 690,000